ap thap nhiet doi da manh len thanh con bao so 1 nam 2018, tien nhanh vao dat lien - 1

Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây...